ĐẠI KỴ TRONG PHONG THỦY NHÀ Ở NÊN TRÁNH

– Phòng vệ sinh nhìn thẳng vào cửa bếp: tạo nên sự xung khắc giữa hai loại khí, thủy hỏa không hoà hợp.

-Gian bếp đối diện cửa chính: bếp là nơi tượng trưng cho sự sung túc, nếu đối diện với cửa chính thì tài khí sẽ lọt hết ra ngoài.

– Cửa nhà vệ sinh đối diện với cửa chính: thì luồng sinh khí vào từ cửa chính sẽ xuyên thẳng vào nhà vệ sinh, gây đối kháng giữa với sinh khí và âm khí.

– Cầu thang đối diện với cửa chính: là một điều đại kỵ vì khi đó, nguồn năng lượng phong thủy sẽ ập vào nhà một cách đột ngột, làm rối loạn trường khí, gây ảnh hưởng xấu tới gia chủ.

– Cửa trước đối diện cửa sau: sẽ dễ làm tan sinh khí vì khí vận vận động theo đường thẳng sẽ đi hết ra ngoài.

Sản phẩm bán chạyXem thêm >>

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng VT-069NP

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng VT-087NP

Giá:

3,200,000 2,400,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng VT-050NP

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 071NP

Giá:

3,400,000 2,200,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng

VT-017NP

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng

VT-015NP

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng

VT-030NP

Giá:

3,400,000 2,400,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng

VT-034Np

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

bình phong ngăn phòng 103NP

Giá:

8,800,000 6,500,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng

VT-035NP

Giá:

3,200,000 1,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 116NP

Giá:

3,300,000 2,200,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 117NP

Giá:

3,500,000 2,200,000

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 139NP

Giá: Liên hệ 096 6500 259

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 138NP

Giá: Liên hệ 096 6500 259

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 137NP

Giá: Liên hệ 096 6500 259

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 136NP

Giá: Liên hệ 096 6500 259

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 140NP

Giá: Liên hệ 096 6500 259

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng – 135NP

Giá:

4,900,000 3,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phòng ngăn phòng-134NP

Giá:

5,000,000 3,800,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phòng ngăn phòng – 133NP

Giá:

4,700,000 3,600,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng- 098NP

Giá:

3,200,000 2,600,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 111NP

Giá:

3,300,000 2,200,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 092NP

Giá:

3,200,000 2,500,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 048NP

Giá:

3,200,000 2,400,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 108NP

Giá:

9,500,000 8,500,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 113NP

Giá:

8,800,000 7,500,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 042NP

Giá:

9,000,000 7,500,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 99NP

Giá:

17,000,000 15,000,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 041NP

Giá:

70,000,000 5,800,000

Giảm giá!

Bình phong công sở

Bình phong công sở 4CS

Giá:

4,500,000 3,200,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 110NP

Giá:

4,000,000 3,000,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 109NP

Giá:

4,000,000 2,900,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 045NP

Giá:

4,000,000 3,000,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 003NP

Giá:

3,900,000 2,900,000

Giảm giá!

Bình phong y tế

Bình phong y tế 001YT

Giá:

3,200,000 2,400,000

Giảm giá!

Bình phong ngăn phòng

Bình phong ngăn phòng 114NP

Giá:

3,200,000 2,500,000